• Admin

Máy kiểm vải tự động Model SA-01

Updated: Apr 22, 2021

Hiện tại hầu hết các nhà máy may đang sử dụng máy kiểm vải truyền thống là kiểm và phát hiện lỗi bằng mắt thường. Việc kiểm này có nhiều nhược điểm như sau:

- Thời gian kiểm: chậm.

- Tỷ lệ phát hiện lỗi chính xác: dưới 70%.

- Thời gian làm báo cáo tổng hợp lâu.

...........

Cùng với sự phát triển của công nghệ, Anysew trân trọng giới thiệu máy kiểm vải tự động với các tính năng như sau:


- Tự động kiểm lỗi và phát hiện lỗi vải.

- Tự động dính giấy lỗi lên điểm phát hiện lỗi.

- Tự động lên báo cáo lỗi.

- Lên báo cáo QR.

- In báo cáo.

- Cuộn vải.

- Xả vải.

- Đo vải.

- Canh biên tự động.


Đặc điểm kỹ thuật:

- Kiểm từ cuộn sang cuộn.

- Thu thập điểm lỗi.

- Màn hình điều khiển ( camera, phần mềm hoạt động)

- Hệ thống dán giấy dán lỗi.

- Hệ thống canh biên tự động.