• Admin

Máy kiểm vải hoàn toàn tự động tốc độ cao Model SA-2021 AI

Model SA-2021 AI là sự tiếp nối và phát triển của model máy kiểm vải tự độngSA-01

Tham khảo bài viết về model SA-01 tại đây:

https://www.anysew.com.vn/post/m%C3%A1y-ki%E1%BB%83m-v%E1%BA%A3i-t%E1%BB%B1-%C4%91%E1%BB%99ng


Và có sự phát triển hơn ở một số tính năng sau:

- Tốc độ gấp đôi model SA-01, có thể lên tới 60m/ phút.

- Tiếp vải hoàn toàn tự động. Model SA-01 tiếp vải bằng công nhân, Model SA-2021 AI tiếp vải bằng tay robot.

- Bổ sung thêm tính năng: Model SA-01 được tùy chọn 1 trong hai tính năng:

+ Tự động kiểm, phát hiện lỗi tự động đính tem. Hoặc tính năng kiểm độ loang màu vải.

Model SA-2021AI tích hợp cả hai tính năng trên.- Tự động kiểm lỗi và phát hiện lỗi vải.

- Tự động dính giấy lỗi lên điểm phát hiện lỗi.