top of page
  • Writer's pictureAdmin

Kiểm tra tốc độ của máy may

Bạn có muốn biết tốc độ của máy may ? Bạn có biết cách tính vòng tua máy (tốc độ) không? Tham khảo bài này để tìm hiểu phương pháp tính toán RPM(vòng/phút) của máy may từ chiều dài đường may và SPI.


Mỗi máy may có giới hạn tốc độ tối đa. Khi người vận hành may thực hiện một nhiệm vụ trên máy, anh ta / cô ta không chạy máy ở tốc độ tối đa (vòng / phút). Máy chạy nhanh như thế nào phụ thuộc vào kỹ năng của người vận hành và mức độ khó của thao tác.


Tính toán vòng quay máy may (RPM)


Khi nói về RPM bạn có thể biết:

- tốc độ tối đa của máy có thể được thực hiện hoặc

- ở tốc độ mà người vận hành chạy máy hoặc

- tốc độ máy trung bình


1. Nếu bạn muốn biết giới hạn tốc độ tối đa của máy là bao nhiêu thì hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng máy hoặc nhãn dán gắn vào động cơ ( 3000 RPM, hoặc 4000RPM....)


2. Nếu bạn muốn biết máy có thể chạy thực tế nhanh như thế nào, hãy sử dụng các bước sau.

Cắt một dải vải có chiều dài 2 mét và rộng 15 cm. (Tức là chiều dài = 200cm)

Đánh dấu một đường tối qua.

Đặt SPC (độ mau thưa) của máy (ví dụ: Stitch trên centimet = 4)

Chuẩn bị Kim, chỉ và suốt chỉ

Chạy máy ở tốc độ tối đa (nhấn chân mạnh tối đa)

Ghi lại thời gian - ghi lại thời gian cần thiết để hoàn thành một chu kỳ (dài 2 mét), ví dụ: thời gian chu kỳ 12 giây.

Bây giờ, sử dụng công thức sau để tính vòng / phút của máy (giới hạn tối đa)

         Máy RPM = (SPC X Độ dài vòng X 60) / thời gian chu kỳ

         Trong trường hợp này, RPM của máy là = 4X200X60 / 12 = 4000


3. Nếu bạn muốn biết người vận hành đạt tốc độ bao nhiêu RPM , bạn có thể sử dụng máy đo tốc độ laser. Sử dụng công cụ này để ghi lại vòng / phút của máy (tốc độ tối đa khi chạy).

Để biết làm thế nào để sử dụng máy đo tốc độ laser để đo tốc độ người may bạn tham khảo ở bài viết sau.

www.anysew.com.vn

Vui lòng trích dẫn từ nguồn này nếu bạn sử dụng thông tin trong bài viết này.

146 views0 comments

Comentários


bottom of page