• Admin

Các loại đường may khác nhau và công dụng của chúng trên sản phẩm

Updated: Dec 26, 2018
Định nghĩa đường may:

Đường may là sự kết hợp của các mũi khâu tạo thành đường nối để nối hai lớp vải.Một số được sử dụng với mục đích trang trí. Đường may được sử dụng rộng rãi trong may mặc sản xuất hàng loạt hiện đại, giày dép, hàng dệt gia dụng và đồ thể thao được may bằng các máy may công nghiệp khác nhau. Đường may có thể là hàng trăm loại và các loại này được phân thành 8 nhóm chính. Trong bài viết này tôi đã giải thích 8 loại đường may với cách sử dụng và hình ảnh:

Nhóm 1: Đường may chắp

Nhóm 2: Đường may

Nhóm 3: Đường may

Nhóm 4: Đường may phẳng

Nhóm 5: Đường may trang trí

Nhóm 6: Làm gọn cạnh

Nhóm 7 (Đính kèm các mục riêng biệt)

Nhóm8 (Xây dựng lớp đơn)


Nhóm 1: Đường may chắp


Đường may hình thành bằng cách máy ghép hai hoặc nhiều mảnh vải riêng biệt với nhau.

Đây là đường may được sử dụng phổ biến nhất.

Đặc điểm: Các đầu biên vải cùng hướng.

Có tới hơn 50 biến thể của kiểu đường may này

Sử dụng nhiều loại máy để may : máy 1kim, máy 2 kim, máy vắt sổ ,chần đè.

Công dụng: Chủ yếu được sử dụng ở các đường may chắp choáo sơ mi và quần.


Nhóm 2: Đường may cuốn


Loại đường may này hình thành khi may cuốn hai hoặc nhiều mảnh vải chồng lên nhau

Sau đó lộn cuộn mép vải ngược lại

Thường dùng máy may móc xích để may

Đường may này chịu lực rất mạnh

Sử dụng: Thường dành cho ống quần, đũng quần jean, khaki và áo sơ mi vv


Nhóm 3: Đường may bọc viền


Đường may được hình thành từ một miếng vải bọc cạnh của mép vải khác.

Mục đích: tránh bị xổ sợi đầu mép vải hoặc để trang trí.

Có 18 biến thể của đường may bọc viền: Bọc cuốn 2 mép, cuốn một mép, cuộn mép gấp mép xỏa...

Thường sử dụng máy may một kim để may đường này

Công dụng: Đường viền cổ áo thun, măng séc tay, ở dải thắt lưng áo......