• Admin

Các loại đường may khác nhau và công dụng của chúng trên sản phẩm

Updated: Dec 26, 2018
Định nghĩa đường may:

Đường may là sự kết hợp của các mũi khâu tạo thành đường nối để nối hai lớp vải.Một số được sử dụng với mục đích trang trí. Đường may được sử dụng rộng rãi trong may mặc sản xuất hàng loạt hiện đại, giày dép, hàng dệt gia dụng và đồ thể thao được may bằng các máy may công nghiệp khác nhau. Đường may có thể là hàng trăm loại và các loại này được phân thành 8 nhóm chính. Trong bài viết này tôi đã giải thích 8 loại đường may với cách sử dụng và hình ảnh:

Nhóm 1: Đường may chắp

Nhóm 2: Đường may

Nhóm 3: Đường may

Nhóm 4: Đường may phẳng

Nhóm 5: Đường may trang trí

Nhóm 6: Làm gọn cạnh

Nhóm 7 (Đính kèm các mục riêng biệt)

Nhóm8 (Xây dựng lớp đơn)


Nhóm 1: Đường may chắp