top of page

Máy đo lực căng của vải điện tử YG026T phù hợp để kiểm tra độ bền kéo và độ giãn dài của sợi, vải và các vật liệu khác, phù hợp với các tiêu chuẩn như ISO 13937, GB / T 3917 , GB / T 3923.1, v.v ... Dựa trên nguyên tắc kiểm tra hằng số tỷ lệ kéo dài (CRE).

Thiết bị thử độ căng của vải FANYUAN Model YG026T (ISO 13937 -ASTM D5035)

1₫Price