top of page

Tấm Silicon chịu nhiệt màu xám, hai mặt mịn dùng cho máy ép nhiệt dày 3mm(tính theo m2)

 

Tấm Silicon chịu nhiệt màu xám, hai mặt mịn dùng cho máy ép nhiệt dày 3mm(tính t

1₫Price