top of page

Máy thử lực căng của vải ,đường may 5N

- Đồng bộ máy thử, máy tính, máy in và phần mềm

 

Ghi chú: Giá trên không có giá trị thanh toán

Quý khách vui lòng gửi thông tin, chúng tôi sẽ báo giá cụ thể

anysew@anysew.vn

0906.227736

0902.262089

 

Máy thử lực căng của vải, đường may 5N WDW-1 ( đồng bộ máy thử, máy tính, máy in

1₫Price