top of page

Máy thử độ sờn vải QC621 Cometech (Đài loan) ( loại máy điện tử)

10₫Price