top of page

Máy chụp bản in 900x1200mm
Part No: PT000909
Xuất xứ: Trung quốc
Mô tả:

Vung làm việc: 900x1200
Công suât bóng đèn: 2KW
Khung tối đa: 700x1000mm
Điện: 220V/380V