top of page

Băng teflon dệt liền chịu nhiệt, dùng cho máy ép mex KT (460*1840*0.4mm) (Một hàng gân)(OSM OP450)

Băng teflon dệt liền chịu nhiệt, dùng cho máy ép mex KT (460*1840*0.4mm) (Một hà

1₫Price