top of page

Băng teflon dệt liền chịu nhiệt, dùng cho máy ép mex kích thước (645*3200*0.4mm) (Hai hàng cúc)

Băng teflon dệt liền chịu nhiệt, dùng cho máy ép mex kích thước (645*3200*0.4mm)

1₫Price