top of page

Băng teflon dệt liền chịu nhiệt, dùng cho máy ép mex kích thước (600*1650*0.4mm)

Băng teflon dệt liền chịu nhiệt, dùng cho máy ép mex kích thước (600*1650*0.4mm)

1₫Price