top of page

Băng teflon dệt liền chịu nhiệt, dùng cho máy ép mex kích thước (480*1850*0.4mm)

 

Băng teflon dệt liền chịu nhiệt, dùng cho máy ép mex kích thước (480*1850*0.4mm)

1₫Price