top of page

Băng teflon dệt liền chịu nhiệt, dùng cho máy ép mex kích thước (200*2530*0.4mm) (Một hàng cúc)

 

Băng teflon dệt liền chịu nhiệt, dùng cho máy ép mex kích thước (200*2530*0.4mm)

1₫Price