top of page

Băng teflon dệt liền chịu nhiệt, dùng cho máy ép mex kích thước (1000*5100*0.4mm)

 

Băng teflon dệt liền chịu nhiệt, dùng cho máy ép mex kích thước (1000*5100*0.4mm

1₫Price