top of page

Băng teflon chịu nhiệt, có mối nối dùng cho máy ép mex kích thước (620*2250*0,35mm)

 

Băng teflon chịu nhiệt, có mối nối dùng cho máy ép mex kích thước (620*2250*0,35

1₫Price