top of page

Băng teflon chịu nhiệt, có mối nối dùng cho máy ép mex kích thước (620*1940*0,35mm)

Băng teflon chịu nhiệt, có mối nối dùng cho máy ép mex kích thước (620*1940*0,35

1₫Price