top of page

Băng teflon chịu nhiệt, có mối nối dùng cho máy ép mex kích thước (470*1820*0,35mm) (Hai hàng cúc)

 

Băng teflon chịu nhiệt, có mối nối dùng cho máy ép mex kích thước (470*1820*0,35

1₫Price