top of page

Băng teflon chịu nhiệt, có mối nối dùng cho máy ép mex kích thước (450*1590*0,35mm)

Băng teflon chịu nhiệt, có mối nối dùng cho máy ép mex kích thước (450*1590*0,35

1₫Price