• Admin

Máy xả vải ESSY

Máy xả vải ESSY

Xả từ cuộn sang xả

Khổ rộng 2100mm
9 views0 comments