Máy xả vải ESSY

Máy xả vải ESSY

Xả từ cuộn sang xả

Khổ rộng 2100mm
5 views0 comments