top of page
  • Writer's pictureAdmin

Máy may gấp đôi tự động ESSY

Updated: Oct 18, 2019

Máy lắp cho khách hàng làm dịch vụ cắt viền

Link tham khảo hoạt động máy


Chuyên cung cấp dịch vụ cắt dây viền

Chuyên cung cấp thiết bị cắt dây viền tự động, đồng bộ

19 views0 comments

Comments


bottom of page