top of page
  • Writer's pictureAdmin

Máy may gấp đôi tự động ESSY

Updated: Oct 18, 2019

Máy lắp cho khách hàng làm dịch vụ cắt viền

Link tham khảo hoạt động máy

https://www.youtube.com/watch?v=IXTeMyLRGkk


Chuyên cung cấp dịch vụ cắt dây viền

Chuyên cung cấp thiết bị cắt dây viền tự động, đồng bộ

#dichvucatvien

#Maycatdayvientudong

14 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page