top of page
  • Writer's pictureAdmin

Gia công ép seam

Nhận gia công ép seam bằng máy ép seam thế hệ mới!

Nhận gia công dán seam đường may: quần áo bảo hộ, quần áo bơi, chịu nước.

Gia công dán seam, gia công dán đường may
481 views1 comment
bottom of page