top of page
  • Writer's pictureAdmin

Cắt viền bản 6-9mm

Updated: Oct 2, 2021Chúng tôi nhận cắt dây viền, cắt mex bản nhỏ từ 6-9mm

- Không hao hụt

- Cắt mex, vải không dệt, giả da, vải dệt kim, dệt thoi

- Cắt thiên 45 độ, cắt thẳng

cắt ngang

- Năng suất lớn, phục vụ hai miền Bắc và Nam

Chi tiết liên hệ:

-0902.262089 ( Miền Nam)

-0906.227736 ( Miền Bắc)

wwww.anysew.com.vn26 views0 comments

Comments


bottom of page