top of page
  • Writer's pictureAdmin

Các yêu cầu khi trải vải

Khi trải vải để cắt, thường lưu ý những vấn đề sau:

 

1. Sắp xếp lớp vải:

Trong quá trình trải vải, tất cả các lớp nên được trải theo kích thước đánh dấu. Ở đây, chiều dài và chiều rộng của vải phải bằng chiều dài và chiều rộng đánh dấu.


2. Độ căng của các lớp vải

Trong trải vải, tất cả các lớp phải được trải ở độ căng đồng đều (càng ít càng tốt). Nếu không, nó tạo ra các loại lỗi khác nhau trong quá trình cắt vải.


3. Vải phải phẳng:

Tất cả các lớp phải được trải ở dạng phẳng trong quá trình trải vải. Nếu không sẽ xảy ra lỗi sản phẩm cắt bị nhăn, gấp mép


4. Loại bỏ các lỗi của vải.

Trong quá trình trải vải, các loại lỗi vải khác nhau có thể được xác định phải tránh bằng cách đánh dấu.


5. Hướng chính xác và ổn định lớp:

Trong thời gian trải vải, tất cả các lớp phải được trải theo cùng một hướng (chẳng hạn như tất cả các mặt hướng lên hoặc tất cả các mặt xuống hoặc mặt đối mặt) và từ một đầu của bàn.


6. Loại bỏ tĩnh điện:

Trong quá trình trải vải, tĩnh điện có thể tạo ra cần được loại bỏ bằng cách sắp xếp tiếp đất vải trong bảng trải.


7. Dễ dàng tách các khối cắt thành bó:

Thường khi trải độ cao vừa đủ để khi cắt thành các khối, công nhân dễ dàng tách và bó thành phẩm sau cắt.


8. Tránh bị dính các lớp vải sau khi cắt

Trong trường hợp trải vải tổng hợp, cần sử dụng giấy chống nhiệt hạch giữa các lớp để giảm sự dính giữa các lớp vải và dao. Thông thường cứ 30 - 40 lớp cần một giấy chống nhiệt hạch.9. Phù hợp với séc và sọc:

Trong trường hợp vải kẻ sọcđường sọc phải được giữ ở khoảng cách đồng đều từ đầu này đến đầu vải khác.


anysew.com.vn

Trích dẫn tại nguồn này nếu sử dụng bài.


1,238 views0 comments

Kommentare


bottom of page